PROBLEMATIKA VZNIKU DPH PROVOZOVNY

23. červen 2014

Generální advokátka J. Kokott vydala své stanovisko komentující okolnosti vzniku DPH provozovny. V dotčené věci kyperská společnost provozovala internetové aukce, a to spolu se svou spřízněnou polskou společností Welmory. Provoz internetových stránek zajišťovali externí pracovníci kyperské společnosti a bylo k němu využíváno technické vybavení polské společnosti. Společnost Welmory pobírala od kyperské společnosti za uskutečnění prodejů provizi a měla za to, že povinnost přiznat DPH spočívala na straně kyperské společnosti, jakožto příjemci služeb. Dle polského správce daně byla Welmory povinna přiznat polskou daň, neboť kyperská společnost měla v Polsku DPH provozovnu, které byly služby poskytovány.
J. Kokott připomněla podmínky vzniku provozovny, a to její dostatečnou úroveň stálosti a struktury, která ji z hlediska lidských a technických zdrojů umožňuje přijímat a využívat služby. V daném ohledu není dle AG nutné, aby provozovna zaměstnávala své zaměstnance a vlastnila technické zdroje, nicméně takovými zdroji musí disponovat, např. na základě pracovních nebo nájemních smluv, a to srovnatelným způsobem, jako by byly její vlastní.
V dané věci osoba povinná k dani sice jako taková nemůže být DPH provozovnou jiné osoby povinné k dani. Tím však není vyloučeno, že osoba povinná k dani má úzký a stálý přístup k lidským a technickým zdrojům jiné osoby povinné k dani, která zároveň může být pro takto založenou provozovnu v jiném ohledu také poskytovatelem služeb. Pokud by se mělo jednat o provozovnu, musí zde však být naplněn prvek její schopnosti užívat služby pro vlastní potřebu. Za tímto účelem bude dle AG na předkládajícím soudu, aby přezkoumal jakou samostatnou činnost kyperská společnost s lidskými a technickými zdroji, které měla v Polsku k dispozici, vykonávala a zda byly služby Welmory využívány právě pro tuto činnost.