PRODEJ DOVOZENÉHO ZBOŽÍ VE VEŘEJNÉM CELNÍM SKLADU

11. červenec 2012

Generální advokát Mengozzi předložil své stanovisko k otázce, zda prodej zboží, které bylo po dovozu umístěno ve veřejném celním skladu, je předmětem uplatnění DPH na výstupu.
V dotčeném případě slovenský dovozce dovezl zboží ze třetí země, zboží nebylo propuštěného do volného oběhu, dovozce je umístil do veřejného celního skladu, ve kterém jej zpracoval v režimu aktivního zušlechťovacího styku, a po zpracování prodal dalšímu tuzemskému subjektu. Kupující následně zboží zpětně umístil do veřejného celního skladu.
AG dospěl k závěru, že prodej zboží nacházející se v celním skladu musí být předmětem DPH, neboť celní sklad (lokalizovaný na území členského státu) je součástí „unijního území“, v důsledku čehož takovýto prodej představuje standardní dodáním zboží podléhající DPH. Nicméně dle DPH směrnice mají členské státy možnost takovýto prodej osvobodit, pokud však tuto možnost nevyužijí, pak při prodeji vzniká povinnost uplatnit DPH dle obecných postupů.

judikatura daně EU