PRODEJ POZEMKU, JEHOŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA SPLŇUJÍCÍ ČASOVÝ TEST PRO OSVOBOZENÍ

8. červen 2020

Nejvyšší správní soud posuzoval otázku, zda v případě prodeje pozemku, jenž nesplňuje pětiletý časový test pro osvobození, lze podrobit zdanění i stavbu, která se změnou civilní právní úpravy stala součástí pozemku (superficies solo cedit).

Podrobnosti k rozsudku