PROKÁZÁNÍ JINAK SPOJENÝCH OSOB, KTERÉ VYTVOŘILY PRÁVNÍ VZTAH PŘEVÁŽNĚ ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ ZÁKLADU DANĚ

23. prosinec 2021

K posouzení rozšířenému senátu NSS byla položena otázka, zda k prokázání účelově spojených osob (§ 23 odst. 7 písm. b) bod 5 ZDP) postačí toliko zjištění, že zde existuje nedůvodný nepřiměřený rozdíl mezi sjednanou cenou plnění a jeho cenou obvyklou, nebo navíc musí být správcem daně identifikovány další okolnosti na straně daňového subjektu, z nichž lze na takto cílené spojení usuzovat.