PUBLIKACE VE SBÍRCE ROZHODNUTÍ NSS – DOHADNÁ POLOŽKA NA ROČNÍ ODMĚNY ZAMĚSTNANCŮ

4. říjen 2011

Ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 9 byl publikován překvapivý rozsudek 8 Afs 35/2010 – 106 Czech Coal týkající se problematiky účtování nákladů na roční odměny zaměstnanců.

Více podrobností k dotčenému rozsudku naleznete zde >>