ROZHODNUTÍ O VEDENÍ ZÁZNAMNÍ EVIDENCE – MOŽNOST SAMOSTATNÉHO SOUDNÍHO PŘEZKUMU

6. leden 2012

Ve sbírce rozhodnutí NSS č. 12/2011 byl publikován rozsudek týkající se otázky, zda rozhodnutí o uložení záznamní povinnosti podle § 39 ZSDP podléhá samostatnému přezkumu ve správním soudnictví.
Podrobnosti k danému rozsudku naleznete zde >>