ROZSUDEK VE VĚCI ČESKÝ ROZHLAS

22. červen 2016

Soudní dvůr vydal rozsudek ve věci Český rozhlas, ve kterém se neztotožnil se závěry tuzemského správce daně, že koncesionářské poplatky představují úplatu za veřejnoprávní rozhlasové vysílání.

Podrobnosti k rozsudku