SMLOUVA O FINANČNÍM LEASINGU S PRÁVEM NÁJEMCE NA ODKUP PŘEDMĚTU LEASINGU

30. červenec 2017

Generální advokát publikoval stanovisko ve věci C-164/16, které vyjasňuje, jak by pro účely DPH mělo být pohlíženo na smlouvy o finančním leasingu obsahující právo nájemce na odkup předmětu leasingu po ukončení smlouvy. Bude-li níže uvedený názor převzat i SDEU, pak by tuzemská praxe měla doznat změn, neboť dle tuzemského zákona o DPH se plnění poskytované pronajímatelem na základě uvedeného typu smluv považuje za poskytnutí služby.
Dle generálního advokáta by v případě smluv, dle kterých leasingové splátky v zásadě pokrývají cenu předmětu leasingu a náklady financování, a cena, jež hradí nájemce po ukončení smlouvy, je pouze symbolická, nevyužití citovaného práva odkupu bylo ekonomicky iracionální. V daném ohledu je tedy nutné na plnění, jež je předmětem uvedených smluv, pohlížet v zásadě jako na dodání zboží a ne jako na poskytnutí služby. Na druhou stranu v situaci, kdy právo nájemce na odkup předmětu leasingu pro něho představuje reálnou volbu (tj. nájemce se na základě okolností daného smluvního vztahu skutečně rozhoduje, zda toto právo uplatní nebo ne), by dotčené plnění mělo být považováno za poskytnutí služby.