SOUDNÍ DVŮR SE VYJÁDŘIL K PROBLEMATICE ÚČASTI NA KOŇSKÝCH DOSTIZÍCH

14. listopad 2016

Soudní dvůr EU publikoval rozsudek týkající se předběžných otázek, které mu byly položeny NSS ohledně účasti koní v dostizích. V tomto zajímavém sporu byly diskutovány otázky ohledně samotné existence zdanitelného plnění vlastníka koně, dále pak jeho možnosti uplatnit nárok na odpočet u výdajů vynaložených na přípravu koní na dostihy a s jejich účastí, a konečně ve věci, zda provozovatel dostihové stáje poskytuje vlastníkům koní jedno nebo několik oddělených plnění.

Podrobnosti k rozsudku (I)
Podrobnosti k rozsudku (II)