STANOVENÍ VÝŠE ODPOČTU DPH ZŘIZOVATELE STÁLÉ PROVOZOVNY

13. září 2013

Soudní dvůr EU se aktuálně zabýval otázkou, jenž byla po dlouhé období předmětem sporů, a to zda má být pro účely stanovení výše odpočtu DPH zřizovatele zohledněn obrat dosažený jeho zahraničními stálými provozovnami.

Bližší podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>