STRAVOVACÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V RÁMCI PRAKTICKÉ VÝUKY UČŇŮ

14. únor 2017

Generální advokátka Juliane Kokott vydala koncem prosince stanovisko v otázce, zda lze také osvobodit od DPH služby úzce související s osvobozeným plněním (např. v rámci zdravotnických nebo vzdělávacích služeb), které jsou poskytovány třetí osobě, tj. jiné osobě, než je ta, která je příjemcem osvobozeného plnění. Konkrétně se jednalo o stravovací služby, které poskytovala restaurace návštěvníkům restaurace v rámci praktické výuky učňů.
Generální advokátka učinila závěr, že dotčené plnění, jež úzce souvisí s plněním osvobozeným, je samostatnými plněním, které je předmětem daně. Generální advokátka mimo jiné uvedla, že pro návštěvníky restaurace není rozhodné, zda jim jsou stravovací služby poskytovány v běžné restauraci nebo v restauraci výcvikové, kdy případná nižší kvalita poskytnutého plnění je zohledněna prostřednictvím výše ceny hrazené za tyto stravovací služby.
Tudíž pro závěr, že se jedná o „úzce související“ plnění, nepostačuje skutečnost, že toto plnění je poskytováno „pouze“ jakožto určitý produkt v rámci plnění osvobozeného od daně, a to třetím osobám.