ÚČAST NA KOŇSKÝCH DOSTIZÍCH A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOSTIHOVÉ STÁJE

25. červenec 2016

V průběhu června vydal stanovisko Generální advokát Wahl k otázkám položeným NSS (8 Afs 96/2013 – 42), které se týkaly problematiky účasti na koňských dostihových závodech. Generální advokát navrhl Soudnímu dvoru, aby odpověděl, že cena, kterou majitel koně obdrží za umístění koně v dostihu, je úplatou za zdanitelné plnění majitele koně, a tudíž tento majitel má nárok na odpočet daně, kterou hradí v souvislosti s náklady na chov a trénink takovéhoto dostihové koně.
Dále AG uvedl, že na služby provozovatele dostihové stáje, ve které jsou koně cizích majitelům ustájeny, nelze použít sníženou sazbu DPH.

Blíže také 57 Af 41/2012-53