ÚPRAVA ZDPH JE V ROZPORU S UNIJNÍM PRÁVEM

12. listopad 2021

Soudní dvůr EU se včera vyjádřil k předběžné otázce, zda úprava ZDPH, dle níž nelze provést opravu DPH u pohledávek, které vznikly v období šesti měsíců před rozhodnutím o úpadku, je v souladu s unijním právem.
Soudní dvůr shledal, že tuzemská úprava není transpozicí možnosti, jež je stanovena v čl. 90 odst. 2 DPH směrnice, ani se nejedná o provedení čl. 273 DPH směrnice. Jelikož dotčená úprava plošně neumožňuje vyloučit, že se tyto pohledávky mohou nakonec stát s konečnou platností nevymahatelné, pak je v rozporu se zásadou neutrality DPH.

Podrobnosti k rozsudku