VÁNOČNÍ DÁREK Z DÍLNY NSS

14. prosinec 2016

Z pera soudce Šimky přibyl do sbírky jeho „novátorských“ rozsudků další přírůstek. V daném případě se jednalo o posouzení, zda výkon funkce jednatele může být pro účely aplikace DPH považován za výkon samostatné ekonomické činnosti.
Co do samotného předmětu rozsudku, šlo toliko o interpretační cvičení NSS s ohledem na skutečnost, že když už vznikla povinnost daň odvést z důvodu jejího uvedení na daňovém dokladu, tak by asi měla existovat možnost jejího odpočtu, pokud za daných okolností nelze identifikovat úmysl daňového podvodu.
NSS střízlivě posoudil, že v daném případě není na místě obtěžovat Soudní dvůr předběžnou otázku, a uzavřel, že výkon funkce jednatele společnosti s.r.o. má být považován za samostatně uskutečňovanou ekonomickou činnost jednatele.
Závěr rozsudku lze, co do účelu, který sledoval, vnímat jako opodstatněný, k jeho odůvodnění pak lze doporučit přistupovat s náležitou obezřetností a rezervovaností.
Podrobnosti k rozsudku