VRÁCENÍ NESPORNÉ ČÁSTI NADMĚRNÉHO ODPOČTU

18. květen 2020

Soudní dvůr EU se vyjádřil k otázce položené NSS, zda a za jakých podmínek lze vracet nespornou část nárokovaného nadměrného odpočtu DPH. Soud se v odůvodnění zejména zabýval otázkou, co se rozumí nespornou částí nadměrného odpočtu a za jakých podmínek ji je správce daně povinen vracet.

Podrobnosti k rozsudku