VYPLACENÍ NESPORNÉ ČÁSTKY NADMĚRNÉHO ODPOČTU DPH

23. leden 2020

Generální advokátka Juliane Kokott zveřejnila koncem minulého roku své stanovisko k otázce možného vrácení části nárokovaného nadměrného odpočtu, jež byla vznesena v kasační stížnosti projednávané NSS (a v mezidobí i v jiné kauze rozhodnuto ÚS – viz. II. ÚS 819/18 Kovové profily).

Žalobkyně podala DPH přiznání, v němž vykázala nadměrný odpočet daně, a správce daně, mající pochybnosti o zákonnosti nárokovaného odpočtu, přistoupil k prověřování jeho oprávněnosti prostřednictvím daňové kontroly. Předmětem sporu byla otázka, zda je správce daně oprávněn po dobu prověřování pozdržet vrácení celé částky nárokovaného odpočtu, nebo smí tak učinit pouze u té částky odpočtu, o které přetrvávají pochybnosti, zda je nárokována oprávněně.
Komise EU se přiklonila k názoru správce daně, že nadměrný odpočet lze vrátit pouze jako celek, ÚS naopak shledal, že nespornou část nadměrného odpočtu nelze zadržovat.

Generální advokátka se přiklonila na stranu ÚS. Dle jejího názoru příslušná ustanovení DPH směrnice, interpretovaná ve shodě se zásadou neutrality, neumožňují pozdržet vyměření a výplatu nesporné části nárokovaného nadměrného odpočtu o neurčitou dobu, a to do okamžiku, než bude dostatečně prověřena sporná část nárokovaného odpočtu.