VZNIK POVINNOSTI ODVÉST DAŇ DPH SKUPINOU

17. září 2014

Soudní dvůr poskytl odpověď na otázku, zda poskytnutí služeb zřizovatelem se sídlem ve třetí zemi své pobočce se sídlem v některém z členských států, která je členem DPH skupiny, představuje zdanitelné plnění, a pokud ano, kdo je osobou povinnou přiznat daň. 

Byť se současné ustanovení DPH směrnice týkající se DPH skupiny (čl. 11) jeví jako v rozporu s primárním právem, nelze z důvodu  uplynutí procesní lhůty pro podání žaloby předpokládat jeho revokaci na základě žaloby. V budoucnu lze očekávat jeho případnou změnu tedy pouze legislativním aktem.

Podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>