ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU K PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O DAŇOVÉ KONTROLE

30. srpen 2017

V aktuálním rozsudku se NSS zabýval otázkou, zda termín k projednání zprávy o daňové kontrole, který daňovému subjektu určil správce daně, bylo možné na žádost daňového subjektu odložit na pozdější datum. NSS se neztotožnil s názorem, že daňový subjekt mohl požádat o změnu tohoto termínu a správce daně měl o jeho žádosti věcně rozhodnout, neboť se v daném případě nejednalo o stanovení lhůty pro učinění úkonu při správě daní. NSS tak shledal závěry předchozí judikatury v podmínkách DŘ nepoužitelné, neboť stávající proces ukončení daňové kontroly je odlišný od úpravy ZSDP.

Podrobnosti k rozsudku