ŽÁDOST O VRÁCENÍ DPH PODANÁ PO UPLYNUTÍ PREKLUZIVNÍ LHŮTY

21. březen 2018

Dle dnes vydaného rozsudku Soudního dvora nelze zahraničnímu odběrateli odepřít nárok na vrácení DPH s odůvodněním, že již uplynula prekluzivní lhůta pro podání žádosti o vrácení, a to za situace, kdy zahraniční odběratel objektivně nemohl dříve uplatnit tento svůj nárok, jelikož mu tuzemský poskytovatel plnění nevystavil daňový doklad, neboť ten se původně domníval, že neuskutečňuje zdanitelné plnění.

Podrobnosti k rozsudku