ZÁKLAD DANĚ U „DOMNĚLÉHO DODÁNÍ“ MAJETKU, POUŽITÉHO PRO ÚČELY OSVOBOZENÉHO PLNĚNÍ

22. leden 2013

V prosinci loňského roku vydal Soudní dvůr EU zajímavý rozsudek, jehož předmětem byla otázka v jaké výši má být stanoven základ daně, pokud dochází k tzv. „domnělému dodání“, tj. použití vlastního majetku pro účely osvobozeného plnění. V daném sporu se jednalo o případ, kdy byl takovýto vlastní majetek před jeho „domnělým dodáním“ přepracován třetí osobou. Soud dospěl k závěru, že základem daně takovéhoto samoplnění může být součet hodnoty majetku a nákladů na jeho přepracování, nicméně pouze za předpokladu, že vlastník majetku byl oprávněn při pořízení majetku odečíst vstupní DPH.
Konkrétně se v dotčeném sporu jednalo o případ sportovního hřiště, které bylo pronajímáno, následně pokryto umělým povrchem, a poté bylo pokračováno v jeho pronájmu. Soud v dané souvislosti také správně poukázal na možnost považovat takovéhoto samoplnění za osvobozené plnění.

Bližší podrobnosti k tomuto zajímavému rozsudku naleznete zde >>