ZÁLOHY PLACENÉ PŘED POSKYTNUTÍM CESTOVNÍ SLUŽBY

20. prosinec 2018

Soudní dvůr posuzoval otázku, kdy vzniká povinnost uplatnit DPH ze záloh, které cestovní kancelář, postupující podle zvláštního režimu, přijímá od svých zákazníků před poskytnutím objednaných cestovních služeb.
V předmětném sporu cestovní kancelář namítala, že k okamžiku zaplacení zálohy není ještě známa výše skutečných nákladů objednané cestovní služby, a tedy není schopna určit výši své obchodní přirážky, z čehož plyne, že k okamžiku zaplacení zálohy nemůže dojít ke vzniku daňové povinnosti.
S uvedenou argumentací se však Soudní dvůr neztotožnil.

Podrobnosti k rozsudku