ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU NA VYSLOVENÍ NEÚSTAVNOSTI PŘECHODNÉHO USTANOVENÍ DŘ, KTERÉ UPRAVUJE BĚH PREKLUZIVNÍ LHŮTY ZAPOČATÉ ZA ÚČINNOSTI ZSDP

12. listopad 2015

Ústavní soud rozhodl v plénu o zamítnutí návrhu NSS na zrušení přechodného ustanovení § 264 odst. 4 věty první a druhé DŘ, které upravuje běh prekluzivní lhůty pro stanovení daně, jenž započala běžet za účinnosti ZSDP.

Podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>