ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ PROFESIONÁLNÍHO SPORTOVCE, KTERÉ DOSAHUJE NA ZÁKLADĚ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

13. červenec 2017

NSS posuzoval zajímavou otázku, zda příjmy, které profesionální fotbalista obdržel od fotbalového klubu a fotbalového svazu, představují příjmy ze živnosti nebo se jedná o příjmy z výkonu nezávislého povolání. Soud se přiklonil k první možnosti a tento svůj závěr založil na skutečnosti, že stěžovatel vykonával uvedenou činnost na základě příslušného živnostenského oprávnění, kdy ho za stávajícího nejednoznačného právního stavu nelze nutit, aby zvolil ten způsob, který je vhodnější z hlediska fiskálních zájmů státu.

Podrobnosti k rozsudku