ZMĚNA JUDIKATURY VE VĚCI NEMOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ZTRÁTY Z MINULÝCH LET V RÁMCI DAŇOVÉ KONTROLY

26. březen 2014

Devátý senát NSS pod předsednictvím JUDr. Pořízkové vydal rozsudek překonávající stávající judikaturu učiněnou na základě ZSDP, která se týkala možnosti (ne)uplatnění ztráty z minulých let vůči správcem daně doměřené dani z příjmů. NSS s ohledem na nové vymezení cíle správy daní dle daňového řádu takovouto možnost odečtu ztráty na základě projevu vůle daňového subjektu v rámci daňové kontroly připustil.
Bude zajímavé sledovat budoucí rozhodovací praxi jiných senátů, zda li se s tímto závěrem ztotožní.

Uvedený rozsudek ke shlédnutí zde >>