ZRUŠENÍ REGISTRACE K DPH PO UPLYNUTÍ OPRAVNÉHO OBDOBÍ PRO ÚPRAVU ODPOČTU

20. červen 2016

Soudní dvůr EU neposlal radostnou zprávu pro plátce DPH, kteří ukončují svou ekonomickou činnost, ruší registraci k DPH a převádějí dlouhodobý majetek do soukromého použití. Dle soudu takovéto přeřazení majetku do soukromého použití představuje jeho úplatné dodání, a to bez ohledu na to, zda již uplynulo pětileté, resp. desetileté období pro úpravu odpočtu daně.
V dané souvislosti tedy bude zajímavé sledovat přístup tuzemských správců daně v případech zrušených registrací k dani, ať již z důvodu ukončení činnosti, nebo „podobratových“ plátců a budoucnost ukáže, zda správci daně budou uvedený závěr aplikovat na oba případy, nebo pouze na první z nich, nebo ho s ohledem na vnitrostátní úpravu aplikovat nebudou.

Podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>