Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje poskytnuté uživatelem na základě objednávky produktu budou provozovatelem zpracovány a uchovávány dle podmínek daných zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje budou výhradně využity provozovatelem pro účely poskytování produktu.  Poskytnutím údajů uživatel vyjadřuje souhlas být informován o dalších připravovaných produktech provozovatele. Tento souhlas může být uživatelem kdykoli odvolán prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy provozovatele. Veškeré uživatelem poskytnuté osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám, vyjma situací předvídaných příslušným zákonem.