Placený obsah

Registrovaným předplatitelům je zpřístupněn plný, pravidelně aktualizovaný obsah produktu DAŇOVÁ JUDIKATURA. Po zadání uživatelských údajů je přes webové rozhraní umožněn přístup na všech dostupných interaktivních zařízeních.
Předplatné se vztahuje na období 12 měsíců.
Po odeslání formuláře OBJEDNÁVKA  je provozovatelem vystavena zálohová faktura a po její  úhradě je aktivován přístup do produktu dle přihlašovacích údajů zvolených při objednávce.

Ceník předplatného

   Jednouživatelská licenční verze

  3 200,- Kč

   Multilicence pro 2 uživatele

  6 000,- Kč

   Multilicence pro 3 uživatele

  8 000,- Kč

   Multilicence pro 4 uživatele

  10 000,- Kč

   Multilicence pro 5 až 10 uživatelů

15 000,- Kč

   Multilicence pro 10 a více uživatelů

individuálně

Licenční verze
Předplatitel si v rámci objednávky zvolí licenční verzi dle počtu uživatelů, kteří budou s produktem v průběhu předplatitelského období pracovat – např. v případě jednouživatelské verze je k přístupu do produktu oprávněn jeden konkrétní uživatel příslušného předplatitele. Má-li předplatitel zájem o využívání produktu více uživateli, pak v rámci objednávky vybere konkrétní variantu multilicence dle počtu konkrétních uživatelů, kteří budou produkt v průběhu předplatitelského období využívat.
Přístup do produktu je aktivován pro daný počet uživatelů na základě zvolené licenční verze. Příslušná licenční verze opravňuje předplatitele využívat produkt pouze oprávněným počtem osob, jež je stanoven pro zvolenou licenční verzi.
Předplatné multilicence pro 10 a více uživatelů se stanoví individuálně dle obdržené poptávky zaslané na e-mailovou adresu provozovatele.

O aktivaci přístupu je předplatitel informován bezprostředně po úhradě zálohové faktury, a to zasláním potvrzení přihlašovacích údajů, spolu s připojeným daňovým dokladem na objednané služby. Předplatné je automaticky prodlužováno.  Před koncem předplaceného období je předplatiteli zaslána zálohová faktura na období dalších 12 měsíců. V případě neuhrazení zálohové faktury do data splatnosti je přístup do předplatitelské sekce ukončen. Předplatné je pak možné kdykoliv znovu aktivovat na základě nové objednávky.

Předplatné lze ukončit výpovědí zaslanou provozovateli.

Přístup do produktu je aktivován pro daný počet souběžných uživatelů na základě zvolené licenční verze. Předplatné opravňuje využívat produkt pouze oprávněnými osobami dle příslušné licenční verze.

Předplatné multilicence pro 10 a více uživatelů se stanoví individuálně dle obdržené poptávky zaslané na adresu provozovatele.

Smlouva o poskytnutí produktu je uzavřena prostřednictvím odeslání  formuláře OBJEDNÁVKA.

Detailní popis práv a závazků plynoucích z poskytování služeb prostřednictvím produktu je obsažen v OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH.

OBJEDNAT PŘEDPLATNÉ