ZÁPOČET ZAHRANIČNÍ DANĚ VYMĚŘENÉ Z PŘÍJMU DOSAŽENÉHO PŘEVODEM OBCHODNÍHO PODÍLU V SITUACI, KDY JE TAKOVÝ PŘÍJEM V TUZEMSKU OD DANĚ OSVOBOZEN

2 Afs 166/2016 - 35
ze dne 11. ledna 2017

Na tuzemskou daňovou povinnost nelze započíst zahraniční daň, které podléhal příjem, jenž mohl být zdaněn v zahraničí, ale v tuzemsku se jedná o osvobozený příjem.

Tuzemská společnost (stěžovatelka) dosáhla příjem z převodu obchodního podílu v německé společnosti. Dle tuzemské úpravy se jednalo o příjem osvobozený od daně, nicméně dle německé úpravy (a v souladu s mezinárodní daňovou smlouvou) jí byla v Německu vyměřena daň z příjmů. Tuto zahraniční daň pak stěžovatelka v tuzemsku započetla na svou korporátní daňovou povinnost a správce daně takovýto zápočet neuznal.

NSS potvrdil, že příjmy stěžovatelky dosažené v jiném členském státě mají být zahrnuty do jejího tuzemského základu daně, což vyplývá z neomezené daňové povinnosti stěžovatelky jako českého daňového rezidenta. Pokud je ovšem daný příjem od daně osvobozen, nezahrnuje se do daňového základu, a tedy, byť má dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění právo na zdanění stát zdroje, problém dvojího zdanění nevzniká.
NSS také odmítl, že by v daném případě došlo ke zdanění, jež by bylo v rozporu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění nebo právem EU.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: 6/2017
Rozšířený senát: NE
Zákonná úprava: § 19 odst. 1 písm. ze) bod 2 a § 38f zák. č. 586/1992., Sb., o daních z příjmů, čl. 13 odst. 3 smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČSSR a Německem

2 Afs 166/2016 – 35