SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZOVÁNÍM HAZARDNÍCH HER

9 Afs 147/2018 - 59 CAROUSEL
ze dne 12. května 2020

Podnájem nebytových prostor za účelem provozování sázkových zařízení a současná obsluha těchto zařízení představují služby související s provozováním loterií, které nemohou využívat osvobození od daně.

Stěžovatelka podnajala část své provozovny za účelem provozování sázkových zařízení ve vlastnictví jiných osob a současně zajišťovala jejich veškerou běžnou obsluhu. Správce daně v souladu se závěry judikatury k dané problematice (pronájem míst k provozu hracích/prodejních automatů) uzavřel, že dotčené plnění stěžovatelky nemůže využívat osvobození od daně. Stěžovatelka nicméně namítala, že poskytovala plnění subsumovatelné pod § 60 ZDPH. Správce daně byl názoru, že činnost osvobozenou od daně dle § 60 ZDPH mohou vykonávat pouze provozovatelé loterií, tj. osoby splňující příslušné podmínky a disponující příslušným povolením (viz § 4 zákona o loteriích).

NSS nejdříve shrnul judikaturu SDEU, že základní charakteristikou provozování hazardní hry je nabídka šance na výhru sázejícímu za přijetí rizika povinnosti vyplatit výhru, kdy činnosti nenaplňují uvedené vymezení, avšak s provozováním hazardní hry více či méně související, osvobození využívat nemohou.
Dále se vyjádřil ke shora citovanému výkladu správce daně, a to tak, že takovýto výklad zužuje použití osvobození toliko na shora citovaného provozovatele, což je v rozporu se závěry judikatury SDEU, dle kterých se osvobození použije i na nelegální provozování hazardní her.
K činnosti stěžovatelky pak soud jednoznačně uzavřel, že se jednalo o služby související s provozováním loterií, nikoli provozováním samotným, jelikož vztah typický pro provozovatele loterie a jeho zákazníka existoval pouze mezi vlastníky sázkových zařízení a hosty herny, jež se nacházela v části stěžovatelčiny provozovny. NSS též odmítl, že v daném případě stěžovatelka vystupovala jako komisionář (zprostředkovatel sázek jednající vlastním jménem), jelikož ze smluv uzavřených mezi ní a jejími obchodními partnery jednoznačně vyplývá, že při provozování loterií jednala jejich jménem a na jejich účet, nikoli jménem vlastním.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: NE
Rozšířený senát: NE
Související rozsudky: např. 1 Afs 22/2012 – 53 B + B CZ, 8 Afs 71/2009 – 77 Václav Máček , C – 464/10 Henfling a další, C – 453/02 Edith Linneweber, C – 462/02 Savvas Akritidis, C – 89/05 United Utilities
Zákonná úprava: § 60 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH

9 Afs 147/2018 – 59 CAROUSEL