LHŮTA PRO PLACENÍ DANĚ, JENŽ ZAPOČALA BĚŽET PODLE ZSDP, PO NABYTÍ ÚČINNOSTI DŘ – PŘÍPUSTNOST ODVOLÁNÍ VŮČI ROZHODNUTÍ SPRÁVCE DANĚ O ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU DAŇOVÉHO SUBJEKTU NA ZASTAVENÍ DAŇOVÉ EXEKUCE

Plné znění rozsudku je dostupné pouze uživatelům s aktivovaným přístupem do předplatitelské sekce.

Více k předplatitelské sekci:

Základní informace pro předplatitele PLACENÝ OBSAH

Objednání produktu OBJEDNÁVKA

Ukázkový obsah produktu VYBRANÉ ROZSUDKY