NEOPRÁVNĚNÉ VYMÁHÁNÍ DAŇOVÉHO NEDOPLATKU – PRÁVO NA DVOJNÁSOBNÝ ÚROK, DOŠLO LI K PRODEJI DLUŽNÍKOVA MAJETKU JINAK, NEŽ PROSTŘEDNICTVÍM EXEKUČNÍHO PŘÍKAZU

Plné znění rozsudku je dostupné pouze uživatelům s aktivovaným přístupem do předplatitelské sekce.

Více k předplatitelské sekci:

Základní informace pro předplatitele PLACENÝ OBSAH

Objednání produktu OBJEDNÁVKA

Ukázkový obsah produktu VYBRANÉ ROZSUDKY