VRÁCENÍ DPH ZAPLACENÉ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ – TERMÍN „STÁLÁ PROVOZOVNA, Z NÍŽ JE VYKONÁVÁNA EKONOMICKÁ ČINNOST“

5. listopad 2012

Soudní dvůr EU podal výklad termínu „stálá provozovna, z níž je vykonávána ekonomická činnost“ pro účely žádosti o vrácení DPH zaplacené v jiném členském státě. V daném rozsudku soud vyjasnil spornou otázku, zda pro odmítnutí vrácení daně musí k výkonu ekonomické činnosti skutečně dojít, nebo zda pouze postačuje skutečnost, že stálá provozovna je toliko způsobilá takovouto ekonomickou činnost uskutečňovat. Závěry soudu mají v daném ohledu bezprostřední dopad na tuzemskou praxi, jenž je založena na nesprávně transponovaném ustanovení evropské směrnice prováděcí pravidla pro vrácení DPH.

Bližší podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>