TUZEMSKÁ DAŇOVÁ JUDIKATURA

VÝPLATA PODÍLU NA ZISKU ZASTŘENÁ PRODEJEM OBCHODNÍCH PODÍLŮ

Placený obsah

POKUTA ULOŽENÁ V NÁVAZNOSTI NA NEPODÁNÍ KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ VE STRUKTUŘE STANOVENÉ POKYNEM GFŘ

Placený obsah

NEMOŽNOST UPLATNĚNÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY OD ZÁKLADU DANĚ, POKUD K JEJÍMU KONEČNÉMU VYMĚŘENÍ DOJDE AŽ PO UPLYNUTÍ HMOTNĚPRÁVNÍ LHŮTY 5 LET NÁSLEDUJÍCÍCH PO OBDOBÍ, ZA KTERÉ SE VYMĚŘUJE

Placený obsah

10 Afs 199/2020 - 62 OLEO CHEMICAL
ze dne 31. ledna 2023

JEDNÁNÍ, KE KTERÉMU DOŠLO V DOBĚ, KDY INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE DANĚ NEBYL JEŠTĚ DO PRÁVNÍHO ŘÁDU ZAVEDEN

Všechny právní skutečnosti, které musí existovat, aby mohlo být vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátci, nemusely nastat až poté, co vstoupila v účinnost novela ZDPH, která institut nespolehlivého plátce daně zavedla. Rozhodné je, kdy nastane poslední rozhodná právní skutečnost.

Celý článek

NAPADENÁ NEVYKONATELNOST EXEKUČNÍHO PŘÍKAZU Z DŮVODU NEPOSTIŽITELNOSTI STAROBNÍHO DŮCHODU

Placený obsah

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ A ÚHRADA DANĚ ÚČASTNÍKEM ŘETĚZCE, U NĚHOŽ BYLA CHYBĚJÍCÍ DAŇ IDENTIFIKOVÁNA

Placený obsah

ODMÍTNUTÍ NÁROKU NA ODPOČET DPH PŘI POŘÍZENÍ „INVESTIČNÍHO“ AUTOMOBILU

Placený obsah

ROZHODNUTÍ SPRÁVCE DANĚ O JINÉM NÁROKU, NEŽ KTERÝ ŹALOBCE UPLATNIL

Placený obsah

NEPROKÁZÁNÍ, ŽE ZBOŽÍ DOVEZENÉ ZE TŘETÍ ZEMĚ BYLO POŘÍZENO OD OSOBY SE SÍDLEM V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

Placený obsah

PŘEVOD JEDNOTKY PO PODSTATNÉ ZMĚNĚ STAVBY

Placený obsah