TUZEMSKÁ DAŇOVÁ JUDIKATURA

VČASNÁ ÚHRADA DANĚ JINOU OSOBOU JAKO OSPRAVEDLNITELNÝ DŮVOD PRO PROMINUTÍ ÚROKU Z PRODLENÍ

Placený obsah

POŽADAVEK NA PŘEDLOŽENÍ PŘEKLADU LISTINNÝCH DŮKAZŮ

Placený obsah

KAPITALIZACE NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH NA PROJEKT VaV

Placený obsah

PROKÁZÁNÍ MZDOVÝCH NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH NA PROJEKTY VaV

Placený obsah

NAMÍTANÁ NEČINNOST SPRÁVCE DANĚ Z DŮVODU JEHO VYČKÁVÁNÍ ODPOVĚDI NA MEZINÁRODNÍ DOŽÁDÁNÍ

Placený obsah

ZAHRNUTÍ ODPISŮ OCEŇOVACÍHO ROZDÍLU DO NÁKLADOVÉ ZÁKLADNY PRO URČENÍ PŘEVODNÍ CENY

Placený obsah

8 Afs 246/2022 - 61 Teleplan Prague
ze dne 25. června 2024

ÚROKY Z ÚVĚRU NA NÁKUP OBCHODNÍHO PODÍLU A NÁSLEDNÁ FÚZE SPŘÍZNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

Žalobkyně (ready-made společnost z finanční skupiny) čerpala úvěr na nákup podílu v sesterské společnosti, se kterou následně fúzovala. Úvěr byl čerpán v rámci bankovního úvěrového rámce nového investora finanční skupiny. Správce daně uzavřel, že úroky z citovaného úvěru nepředstavují náklad dle § 24 odst. 1 ZDP z důvodu, že převažujícím účelem nákupu obchodního podílu a následné fúze bylo získání neoprávněné daňové […]

Celý článek

ODPOVĚDNOST JEDNATELE DAŇOVÉHO DLUŽNÍKA ZA DAŇOVÉ NEDOPLATKY

Placený obsah

ODSTUPNÉ ZA ZRUŠENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

Placený obsah

PODMÍNKY, ZA KTERÝCH LZE ODMÍTNOUT NÁROK NA ODPOČET DPH ZE ZÁLOHOVÝCH PLATEB

Placený obsah