Právní ujednání

Obsah portálu podléhá autorskému právu a je předmětem soukromého vlastnictví. Jakékoliv neoprávněné využití obsahu nebo jeho jednotlivých částí je zakázáno. Informace zde uvedené mohou být uživatelem využity výlučně pro jeho osobní potřebu. Informace získané z obsahu portálu nesmí být bez předchozího písemného souhlasu provozovatele měněny nebo upravovány, veřejně publikovány a šířeny nebo využívány jiným způsobem pro veřejné účely. Na informace obsažené v předplatitele sekci platí ustanovení OBCHODNÍCH PODMÍNEK.
Veškerý obsah portálu plní pouze informativní charakter a provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé v souvislost s využíváním zde publikovaných informací. Obsahuje li portál odkazy na jiné internetové portály, provozovatel neodpovídá za obsah takovýchto portálů a za služby na nich nabízené.