VÝBĚR JUDIKATURY

TUZEMSKÉ ROZSUDKY

PROKÁZÁNÍ PLÁNOVANÉ EKONOMICKÉ ČINNOSTI
1 Afs 51/2019 – 46 REAL WORLD / 1 Afs 196/2019 – 55 Mfirm
ze dne 27. září 2019 / ze dne 18. prosince 2019

STANOVENÍ SUPERHRUBÉ MZDY V PŘÍPADĚ MEZINÁRODNÍHO PRONÁJMU PRACOVNÍ SÍLY
4 Afs 164/2019 – 63
ze dne 27. září 2019

RUČENÍ ZA NEZAPLACENOU DPH, POKUD JE ÚPLATA POSKYTNUTA NA ZAHRANIČNÍ ÚČET
5 Afs 78/2017 – 33 KOVÁŘ plus
ze dne 15. února 2018

MOŽNOST VYMÁHAT DAŇ, JE-LI PŘED JEJÍM PRAVOMOCNÝM STANOVENÍM VYDÁNO ROZHODNUTÍ O ZAJIŠTĚNÍ DANĚ
6 Afs 399/2017 – 26 AB CHEMITRANS
ze dne 14. března 2018

NEPENĚŽNÍ PŘÍJEM DOSAŽENÝ SMĚNOU OBCHODNÍCH PODÍLŮ
2 Afs 192/2017 – 26
ze dne 29. listopadu 2017

SAMOSTATNÝ NÁJEM BYTŮ A SAMOSTATNÝ NÁJEM ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
1 Afs 37/2016 – 47
ze dne 19. ledna 2017

VYSVĚTLENÍ POSKYTNUTÉ V PRŮBĚHU MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ POVAŽOVANÉ ZA VÝSLECH SVĚDKA
9 Afs 95/2012 – 37
ze dne 3. dubna 2014

VÝDAJE NÁJEMCE NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DLE NEPLATNÉ NÁJEMNÍ SMLOUVY
5 Afs 22/2011 – 72
ze dne 16. listopadu 2011

OKAMŽIK NABYTÍ POZEMKU, JENŽ JE NÁSLEDNĚ ROZDĚLEN NA JEDNOTLIVÉ PARCELY
2 Afs 70/2007 – 55
ze dne 16. května 2008

SMLUVNÍ POKUTA JAKO ZDANITELNÝ PŘÍJEM – CENA DÍLA JAKO DAŇOVÝ VÝDAJ SOUVISEJÍCÍ S OBDRŽENOU POKUTOU
8 Afs 8/2011 – 136
ze dne 29. dubna 2011

POVINNOST SPRÁVCE DANĚ PŘIHLÉDNOUT K OKOLNOSTEM, Z NICHŽ PLYNOU VÝHODY PRO DAŇOVÝ SUBJEKT
IV. ÚS 360/05
ze dne 20. listopadu 2006

ZASTOUPENÍ A NUTNÝ PŘÍPAD OSOBNÍ ÚČASTI DAŇOVÉHO SUBJEKTU NA DAŇOVÉM ŘÍZENÍ
7 Aps 2/2010 – 51 / 8 Aps 1/2009 – 159 / 2 Afs 67/2008 – 112
ze dne 25. února 2010 / ze dne 26. května 2010 / ze dne 24. července 2008

POSOUZENÍ VČASNOSTI DORUČENÍ KASAČNÍ STÍŽNOSTI – PODÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY
9 Afs 28/2010 – 79 / 5 Afs 28/2009 – 39
ze dne 15. července 2010 / ze dne 16. dubna 2009

VYHÝBÁNÍ SE PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O DAŇOVÉ KONTROLE
7 Afs 87/2012 – 24 / 4 Afs 240/2016 – 71 / 5 Afs 124/2017 – 28 / 4 Afs 1/2018 – 48
ze dne 12. září 2013 / ze dne 9. března 2017 / ze dne 8. března 2018 / ze dne 12. dubna 2018

NÁMITKA PODJATOSTI PRACOVNÍKA SPRÁVCE DANĚ – POJEM „NEZBYTNÝ ÚKON“ 
1 Afs 7/2008 – 91
ze dne 11. března 2008

 

ROZSUDKY SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE

DODÁNÍ TEPLA SPOLEČENSTVÍM VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK
C ‑ 449/19 WEG Tevesstraße
ze dne 17. prosince 2020

VÝDAJE VYNALOŽENÉ HOLDINGOVOU SPOLEČNOSTÍ NA PŘEVOD OBCHODNÍCH PODÍLŮ, KDY VÝNOS Z PŘEVODU MÁ BÝT POUŽIT NA ÚHRADU DLUHU
C‑502/17 C&D Foods
ze dne 8. listopadu 2018

NÁROK NA ODPOČET DANĚ PO UPLYNUTÍ PREKLUZIVNÍ LHŮTY PRO JEHO UPLATNĚNÍ
C ‑ 8/17 Biosafe
ze dne 12. dubna 2018

KARETNÍ HRY JAKO SPORT PRO ÚČELY OSVOBOZENÍ OD DANĚ
C‑90/16 The English Bridge Union Limited
ze dne 26. října 2017

ODPOČET DANĚ OSOBOU IDENTIFIKOVANOU K DPH
C‑507/16 Еntertainment Balgaria System
ze dne 15. listopadu 2017

ODSTOUPENÍ OD LEASINGOVÉ SMLOUVY A OPRAVA ZÁKLADU DANĚ
C‑404/16 Lombard Ingatlan Lízing
ze dne 12. října 2017

NÁROK NA ODPOČET DPH Z VÝDAJŮ NA REKONSTRUKCI MAJETKU VE VLASTNICTVÍ TŘETÍ OSOBY
C‑132/16 Iberdrola
ze dne 14. září 2017

DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ PENĚŽNÍ ZÁPŮJČKY, KTERÁ MŮŽE BÝT POUŽITA VÝHRADNĚ K ÚHRADĚ KUPNÍ CENY ZBOŽÍ
C‑208/15 Stock 94
ze dne 8. prosince 2016

DOTACE PŘÍMO VÁZANÁ K CENĚ – PAUŠÁLNÍ PLATBA ZA LÉKAŘSKOU PÉČI
C‑151/13 Le Rayon d’Or
ze dne 27. března 2014

BEZPLATNÉ POSKYTOVÁNÍ STRAVY OBCHODNÍM PARTNERŮM A ZAMĚSTNANCŮM
C-371/07 Danfoss a Astra Zeneca
ze dne 11. prosince 2008

DODÁNÍ ZBOŽÍ MEZI VÍCE SUBJEKTY, JENŽ JE PŘEDMĚTEM POUZE JEDNÉ INTRAKOMUNITÁRNÍ PŘEPRAVY
C-430/09 Euro Tyre
ze dne 16. prosince 2010

NÁRODNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE NÍZKÉ KAPITALIZACE – PŘÍPADNÝ ROZPOR SE SMĚRNICÍ O ZDANĚNÍ ÚROKŮ A LICENČNÍCH POPLATKŮ
C-397/09 Scheuten Solar Technology
ze dne 21. července 2011

 

Další ilustrativní rozsudky lze nalézt v jednotlivých sekcích