DODÁNÍ ELEKTŘINY VYROBENÉ PROSTŘEDNICTVÍM FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ UMÍSTĚNÝCH NA SOUKROMÉM DOMĚ

12. březen 2013

Generální advokátka Eleanora Sharpston vydala své stanovisko zabývající se otázkou, zda dodání elektřiny do veřejné sítě, která je vyráběna prostřednictvím fotovoltaických panelů umístěných na střeše soukromého domu, představuje pro účely DPH hospodářskou činnost vlastníka domu. V daném případě fotovoltaické panely nebyly schopny ukládat vyrobenou elektřinu, tudíž veškerá vyrobená elektřina byla nejprve odváděna do veřejné sítě a elektřina nezbytná pro potřeby domácnosti byla vlastníkem zpět odkupována za stejnou cenu, za jakou byla vykoupena provozovatelem distribuční sítě.
Generální advokátka dospěla k závěru, že dotčená činnost představuje hospodářskou činnost, tudíž vlastníkovi vzniká nárok na odpočet DPH odvedené na vstupu při pořízení panelů.