APLIKACE JUDIKATURY SOUDNÍHO DVORA

29. listopad 2018

NSS posuzoval otázku, zda na případ pravidelného bezregresního odkupu pohledávek před datem jejich splatnosti za cenu cca 5% pod jejich nominální hodnotou lze aplikovat závěry rozsudku C – 93/10 GFKL, ve kterém Soudní dvůr dospěl k závěru, že odkup rizikových pohledávek za cenu neodrážející jejich skutečnou hospodářskou hodnotu nepředstavuje ekonomickou činnost. NSS uzavřel, že jím projednávaná věc je skutkově odlišná, tudíž v ní není možné ze závěrů citovaného judikátu Soudního dvora vycházet.

Podrobnosti k rozsudku