BUDOUCÍ DAŇ Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ

5. květen 2014

Soudní dvůr odmítl žalobu podanou Velkou Británií a podporovanou dalšími členskými státy ve věci zrušení rozhodnutí Rady EU, kterým se povoluje jedenácti členským státům posílená spolupráce v oblasti budoucí daně z finančních transakcí. Velká Británie argumentovala, že přijetím daně z finančních transakcí jsou osobám usazeným v členských státech, které se posílené spolupráce neúčastní, uloženy dodatečné náklady z důvodu povinnosti vzájemné pomoci a správní spolupráce.
Otázku případného dopadu budoucí daně z finančních transakcí na administrativní náklady nezúčastněných členských států nelze dle Soudního dvora přezkoumat, dokud nebudou v rámci provádění posílené spolupráce s konečnou platností stanoveny zásady zdanění v souvislosti s touto daní.