ČÁSTEČNÝ PLATEBNÍ VÝMĚR NA NADMĚRNÝ ODPOČET DPH

9. červen 2017

NSS vyhověl kasační stížnosti správce daně a odmítl závěr krajského soudu, že i daňové právo umožňuje vydat rozhodnutí v části věci, tak jak to připouští správní řád. V daném případě tak NSS neaproboval povinnost správce daně vydat platební výměr na část nárokovaného nadměrného odpočtu DPH, jež by se týkala těch přijatých plnění, která se ukázala v rámci postupu k odstranění pochybností jako nesporná.

Podrobnosti k rozsudku