CENA SJEDNÁNA BEZ ZMÍNKY O DPH

12. listopad 2013

Soudní dvůr EU se aktuálně vyjádřil k otázce v jaké výši má být stanoven základ daně v případě, že cena plnění je smluvními stranami sjednána bez jakékoliv zmínky o DPH, jmenovitě zda sjednáná cena musí být považována za cenu zahrnující DPH, nebo za cenu bez DPH, z níž je daň vypočtena.

Podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>