DODRŽENÍ LHŮTY K UPLATNĚNÍ PLNÉ MOCI PRO DAŇOVÉHO PORADCE U SPRÁVCE DANĚ

18. červen 2015

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k doposud názorově rozdílně interpretované problematice zachování včasnosti uplatnění plné moci udělené daňovému poradci pro prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Konkrétně se soud zabýval otázkou, zda pro zachování lhůty pro uplatnění plné moci postačí, pokud je plná moc nejpozději poslední den tříměsíční lhůty po uplynutí zdaňovacího období odevzdána k poštovní přepravě, nebo zda je nutné, aby se v uvedené lhůtě dostala do dispozice správce daně, tj. byla mu doručena.
Soud se celkem argumentačně přesvědčivě vypořádal s příslušnými ustanoveními daňového řádu a přiklonil se k prvé, pro poplatníky vstřícnější variantě.

Podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>