DPH REGISTRACE V OBOU ČLENSKÝCH STÁTECH A MOŽNOST VYUŽITÍ REŽIMU TŘÍSTRANNÉHO OBCHODU

20. duben 2018

Dnes byl publikován zajímavý rozsudek Soudního dvora posuzující otázku, zda prostřední osoba pořizující zboží pod DIČem, které ji přidělil „prostřední“ členský stát, může využít zjednodušený režim třístranného obchodu za situace, kdy je zároveň registrována k dani ve státě zahájení intrakomunitární přepravy, což příslušné ustanovení DPH směrnice, čtené izolovaně, neumožňuje.

Podrobnosti k rozsudku