DPH SKUPINOVÁ REGISTRACE

12. leden 2014

V závěru loňského roku předložil generální advokát Jääskinen stanoviska týkající se DPH skupinové registrace. Dle názoru generálního advokáta může být členem DPH skupiny i osoba, která není osobou povinnou k dani, pokud naplňuje požadavek DPH směrnice, jmenovitě je propojena s jinými členy skupiny finančními, hospodářskými a organizačními vazbami.
Ve stanovisku k odlišné předběžné otázce uvedený generální advokát dospěl také k závěru, že členský stát nemá posuzovací pravomoc v tom, aby omezil možnost vytvořit DPH skupinu toliko subjekty působícími ve finančním a pojišťovacím sektoru, ale tato možnost musí být umožněna veškerým osobám povinným k dani. Omezení je v daném směru možné pouze v případě opatření potřebných k zabránění daňovým únikům.