FINÁLNÍ VÝKLAD VE VĚCI VÝKLADU LHŮTY, VE KTERÉ VZNIKLA POHLEDÁVKA UMOŽŇUJÍCÍ OPRAVU DPH

6. září 2019

Rozšířený senát NSS s konečnou platností vyložil lhůtu, ve které musela vzniknout pohledávka, která byla způsobilá pro opravu výše DPH dle § 44 odst. 1 ZDPH, ve znění účinném od 1. 4. 2011 do 28. 7. 2016.
Rozšířený senát změnil ustálenou judikaturu a uzavřel, že pohledávky umožňující dotčenou opravu jsou ty, které vznikly v období nejpozději končícím 6 měsíců před rozhodnutím o úpadku, tedy již ne ty, které vznikly 6 měsíců či méně před rozhodnutím o úpadku, jak bylo doposud judikováno.

Podrobnosti k rozsudku