JEDINÁ PŘEPRAVA ZBOŽÍ V NAVAZUJÍCÍCH INTRAKOMUNITÁRNÍCH TRANSAKCÍCH

25. září 2014

NSS se aktuálně zabýval otázkou, jenž skutkově odpovídala předmětu sporů posuzovaných v minulosti SDEU (C – 245/04 EMAG Handel, C – 430/09 Euro Tyre), tedy zda k dodání zboží, jenž bylo předmětem bezprostředně navazujících transakcí uskutečněných mezi třemi subjekty, a které bylo spojeno s jedinou přepravou zboží, došlo na území ČR.

Podrobnosti k rozsudku naleznete níže >>