KAUZA DOHADNÝCH POLOŽEK NA ROČNÍ ODMĚNY OPĚT PŘEDMĚTEM ROZHODOVÁNÍ NSS

9. říjen 2012

Nejvyšší správní soud opětovně precizoval své úvahy týkající se otázky, zda roční odměna náležející zaměstnanci za výkon práce představovala nárokovou či nenárokovou složku mzdy, návazně zda měla být na její výplatu tvořena v daném roce dohadná položka.
Po zohlednění příslušných úprav předmětných manažerských smluv NSS dospěl k závěru, že dotčené odměny představovaly nárokovou složku mzdy, tudíž společnost postupovala správně, pokud o odměnách účtovala formou dohadných položek pasivních.

Podrobnosti k relevantním rozsudkům naleznete zde>>