MÍSTO PLNĚNÍ – DVĚ NEZÁVISLÁ PLNĚNÍ NEBO JEDNO SLOŽENÉ PLNĚNÍ?

10. květen 2012

Ve Sbírce rozhodnutí NSS byl zveřejněn rozsudek týkající se otázky, zda skladovací a logistické služby poskytované na základě jednoho kontraktu, kdy příjemcem byla osoba registrovaná k DPH v jiném členském státě, tvoří dvě nezávislá plnění nebo se jedná o jedno složené plnění. NSS s ohledem na jeden ze základních principů DPH, kterým je jednotnost poskytnutého plnění, jenž by nemělo být obecně uměle rozděleno, a s přihlédnutím k podmínkám dotčeného obchodního vztahu, dospěl k závěru, že v daném případě byla uvedená plnění tak těsně spojena, že z ekonomického hlediska objektivně tvořila jeden celek, jehož rozdělení by mělo umělou povahu.
Přejít na rozsudek >>

rozsudky daně – DPH