MOŽNOST ODMÍTNUTÍ PLNÉHO NÁROKU NA ODPOČET DPH PLÁTCI, JENŽ USKUTEČŇUJE SMÍŠENÉ PLNĚNÍ

10. říjen 2011

V září byla Soudnímu dvoru položena předběžná otázka ve věci Portugal Telecom, zda plátci, který uskutečňuje smíšené plnění (osvobozené i zdanitelné), může být odmítnuto přiznání plného nároku na odpočet DPH, a umožněn pouze krácený nárok, jedná li se o plnění na vstupu, jenž mají přímou a  bezprostřední souvislost se zdanitelným poskytováním služeb.