MOŽNOST POUŽÍT OSVOBOZENÍ OD DANĚ PŘI PRODEJI ZBOŽÍ, V RÁMCI JEHOŽ POŘÍZENÍ PRODÁVAJÍCÍ UPLATNIL POMĚRNÝ ODPOČET VSTUPNÍ DPH

10. červenec 2012

Předmětem sporu C-160/11 Bawaria Motors byla otázka, zda dealer obchodující s použitými automobily, jenž pořídil takovéto vozidlo od osoby povinné k dani, která při jeho pořízení měla nárok pouze na poměrný odpočet vstupní DPH, může při dalším prodeji automobilu uplatnit zvláštní režim zdanění ziskové přirážky.
Generální advokát J. Mazák se v dané souvislosti vyjádřil k otázce, zda osoba povinná k dani, která při pořízení zboží byla oprávněna uplatnit pouze poměrný odpočet DPH na vstupu, je oprávněna při dalším prodeji uvedeného zboží použít osvobození od daně, a to dle režimu, jenž se uplatní při prodeji zboží pořízeného bez vzniku nároku na odpočet (čl. 136 DPH směrnice / §62 tuzemského zákona o DPH). Dle názoru AG takováto osoba povinná k dani při dalším prodeji uvedeného zboží nemůže použít osvobození od daně, neboť čl. 136 DPH směrnice je nutno vykládat restriktivně, tj. takovéto dodání zboží představuje zdanitelné plnění plně podléhající DPH na výstupu. V daném smyslu dealer pořizující takovéto použité zboží nemůže při jeho následném prodeji uplatnit zvláštní režim zdanění ziskové přirážky.
Uvedený závěr AG plně koresponduje se stávající tuzemskou praxí.