NABYTÍ A PRODEJ NEMOVITOSTI KOMISIONÁŘEM

19. červen 2012

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k zajímavé otázce, zda lze příjem získaný prodejem nemovitosti komisionářem při zařizování obchodní záležitosti, která je předmětem komisionářské smlouvy, přičítat komisionáři, a to z důvodu, že komisionář při převodu vlastnického práva k nemovitosti na třetí osobu vystupuje jako její vlastník a převodce.
Podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>

judikatura daně z příjmu